Reisschema

Dag 1Harlingen - Terschelling
Dag 2Terschelling
Dag 3Terschelling - Harlingen

Inbegrepen

Vervoer, twee overnachtingen, maaltijden startend met avondeten op dag 1 en eindigend met lunch op dag 3, boot Harlingen - Terschelling

Niet inbegrepen

Drank, fooien en overige uitgaven van persoonlijke aard. Boekingskosten bedragen EUR 15,- per boeking.

Extra

Toeslag eenpersoonskamer EUR 80,-

Prijs

EUR 360,-

Reisbegeleiding

Arie Ouwerkerk

Aantal deelnemers

Minimaal 6, Maximaal 14

Accommodatie

Hotel met eigen toilet en badkamer.

Zwaarte reis

Lichte wandelingen

Klimaat

Houd rekening met wisselende weersomstandigheden

Weekend Terschelling - Waddentour ism met Vogelbescherming

Duur:3 dagen
Vertrek:14-09-2018
Prijs: EUR 360,-
Reisleider:Arie Ouwerkerk
Code: WW1810

Terschelling is vanuit het westen gezien het derde bewoonde Waddeneiland. Het eiland bestaat uit twee delen: het bewoonde West-Terschelling en een kweldergebied met de naam Oost-Terschelling. Zowel in het voorjaar als in het najaar is Terschelling een hotspot voor trekvogels. In de loop der jaren zijn er op Terschelling ruim 240 verschillende vogelsoorten waargenomen!

BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland
BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland organiseren speciale Waddentours om de unieke Waddennatuur te behouden, te beschermen maar ook te tonen.  Door middel van de Vogelbescherming-BirdingBreaks Waddentours maakt u kennis met de ongekende aantallen en diversiteit van de vogels in ons meest spectaculaire natuurgebied en komt u meer te weten over het beschermingswerk van de Vogelbescherming in het Waddengebied. Daarnaast helpt u met uw deelname mee aan de bescherming van vogels!

Reisroute en praktische informatie
Op vrijdag neemt u in Harlingen de boot naar Terschelling om 15:00h. Zondag om 17:30 neemt u de boot terug van Terschelling naar Harlingen. Op Terschelling fietst u langs de verschillende vogelplekken. Op het eiland zijn waarschijnlijk hoge aantallen steltlopers te zien. De meest algemene zijn meestal Bonte Strandloper, Tureluur en Rosse Grutto. In kleinere aantallen zijn Zilverplevier, Wulp, Kanoet, Scholekster en Bontbekplevier aanwezig en soms ook Krombek- en Kleine Strandloper. Met behulp van een telescoop kunnen we de vogels goed zien en de verschillende soorten determineren. Tijdens dit weekend maakt u kennis met de ongekende aantallen en diversiteit van de wadvogels langs de kust en komt u meer te weten over het beschermingsproject van de Vogelbescherming: “Rust voor vogels, ruimte voor mensen”. Met dit project maakt de Vogelbescherming mooie vogelkijkplekken toegankelijk en geeft het de vogels tegelijkertijd meer rust door de aanleg van nieuwe broed- en rustplekken. Voor meer informatie kunt u alvast een kijkje nemen in de gratis Waddenapp van de Vogelbescherming.

Boschplaat
Het kweldergebied in het oosten van Terschelling wordt ook wel de Boschplaat genoemd. Aan de noordkant van de Boschplaat loopt een fietspad vanwaar over de kwelder kan worden uitgekeken. De kwelder vormt een broedgebied voor zeldzame broedvogels zoals Velduil en Blauwe Kiekendief. Ook bevindt zich hier een kolonie Lepelaars. Tijdens de trektijd is de Boschplaat een goede locatie om hoge aantallen zangvogels te zien waaronder leuke soorten zoals Paapje en Beflijster.

Waddendijk
Vanaf de waddendijk aan de zuidkant van het eiland heb je mooi zicht op de slikplaten in de Waddenzee. Hier foerageren vaak Lepelaars en verschillende soorten steltlopers zoals Rosse Grutto’s, Scholeksters, Wulpen, Kanoeten, Bonte Strandlopers, Bontbekplevieren en Zilverplevieren. Op de Waddenzee zwemmen groepjes Eidereenden.

Terschellinger Polder
De Terschellinger Polder ligt aan de zuidkant van het eiland en vormt het broedgebied voor Grutto en Tureluur. Daarnaast is het een foerageergebied voor verschillende soorten ganzen. Er zitten vaak grote groepen Rotganzen, Brandganzen en in de winter ook Kolganzen. Ook zeldzame ganzen zoals Roodhalsgans, Zwarte Rotgans en Witbuikrotgans worden hier regelmatig waargenomen. In de drassige gebieden in de polder zijn steltlopers zoals Steenlopers, Oeverlopers, Groenpootruiters en Witgatjes te zien.

Geen reisverslagen beschikbaar
Fotogalerij


Klik op de foto om alle foto's bij deze reis te bekijken.